Skive Kommune har fokus på at understøtte landsbyernes forsamlingshuse og aktiviteter i disse, og har i budget 2019 afsat 1.102.100 kr., som bl.a. skal fordeles på følgende områder:

  • Fast årligt tilskud

  • Aktivitetstilskud - tildeles på baggrund af konkrete, afholdte aktiviteter det forgangne år

  • Renoverings- og forbedringstilskud - tildeles på baggrund af konkrete ansøgninger

De årlige tilskud til forsamlingshusene udbetales administrativt på baggrund af anbefalinger fra Forsamlingshusudvalget og drøftelsen på det årlige fællesmøde for forsamlingshuse i januar uden efterfølgende behandling i Landsbyudvalget og Økonomiudvalget.

Publiceret 23-11-2018