Skive Kommune ønsker sammen med lokale ildsjæle og landsbyerne selv at sikre, at kommunens landsbysamfund er attraktive og livskraftige alternativer til større bysamfund. Vi har en lang tradition for, at landsbyerne og kommunen arbejder tæt sammen for at bringe landdistrikternes potentialer bedst muligt i spil og få skabt synergi mellem politik, planer og indsatser.

I den aktuelle landdistriktspolitik ligger hovedfokus på at opbygge den lokale, strategiske kapacitet. Det betyder kort fortalt, at der skal tænkes i, hvordan de lokale ressourcer - borgerne, de fysiske forhold og erhvervslivet - kan begynde at trække i samme retning for at skabe et stærkere brand, når den lokale organisering er parat til det.

Implementeringen af kommunens landdistriktspolitik understøttes bl.a. af Landsbypuljen og Fundraisingpuljen.

Publiceret 22-11-2018