De to udviklingskonsulenter Peter E. Steens og Thomas Olesen er hver især kontaktperson for henholdsvis oplevelsesklynger og landdistriktsområder i Skive. Som angivet på kortet går oplevelsesklyngerne på tværs af landdistriktsområder i Skive - bemærk, oplevelsesklyngerne ikke er geografisk fast definerede, og kortet er en cirka-angivelse. I praksis deler de to konsulenter landdistriktsområderne 2, 4, 5 og 6 i Skive - jf. nedenstående. 

Område 1 - Thomas Olesen
Område 2 - Peter E. Steens, Thomas Olesen (Østsalling)
Område 3 - Peter E. Steens
Område 4 - Thomas Olesen (Østsalling), Peter E. Steens (Balling, Oddense)
Område 5 - Peter E. Steens (Hjerk, Harre, Roslev-egnen), Thomas Olesen (Østsalling)
Område 6 - Thomas Olesen (Fursundegnen), Peter E. Steens (Glyngøre)

  

Publiceret 23-11-2018