Spring navigation over

Ansøgningsfrister i 2019 til Landdistriktspuljen under Erhvervsstyrelsen

26-02-2019

Landdistriktspuljen fremmer landdistriktsudvikling gennem støtte til projekter og udvalgte aktører

I 2019 støtter Landdistriktspuljen tre typer projekter efter åbne ansøgningsrunder: 

Det fremgår af anmærkningerne til Finanslovens § 08.35.09, at puljens formål er at støtte projekter, der kan fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne og de små øsamfund, eller som kan belyse landdistrikternes udviklingsvilkår og informere om udviklingsmulighederne i landdistrikterne.  

Både foreninger, private, virksomheder, selvejende og offentlige institutioner samt kommuner og regioner kan opnå støtte fra puljen.

Ansøgningsfrister

I 2019 udbyder Landdistriktspuljen midler gennem to ansøgningsrunder.  

Ansøgninger til Landdistriktspuljens første ansøgningsrunde skal være Erhvervsstyrelsen i hænde inden torsdag den 14. marts kl. 12.00.

Anden ansøgningsrunde forventes udmeldt i slutningen af juni.

Når de modtagne ansøgninger er færdigbehandlet, vil puljens fordeling blive offentliggjort i en oversigt på siderne for enkelte projekttyper. Alle ansøgere får desuden svar direkte pr. mail. Erhvervsstyrelsen stiler efter, at alle ansøgere får svar inden tre måneder fra ansøgningsfristen.

Se mere på hjemmesiden: www.livogland.dk/landdistriktspuljen

Kontakt

Hotline for Landdistriktspuljen

Telefontid 10-12 på hverdage

Telefon: 41 71 78 97

Mail: landdistriktspulje@erst.dk