Spring navigation over

Midler for i alt 1.076.892 kr. blev fordelt til forsamlingshusene i kommunen

22-01-2019

Der var god stemning i Hald Borgerhus den 15. januar 2019, da Skive Kommune holdte det årlige fællesmøde for kommunens forsamlingshuse. Her blev fordelingen af Forsamlingshuspuljens budget for 2019 fastlagt

I 2019 er der budgetfastsat et samlet beløb til forsamlingshusene i kommunen på i alt 1.102.100 kr. som fordeles således:

Det blev på mødet anbefalet, at der bevilges et fast tilskud på 17.000 kr. til hvert forsamlingshus, svarende til 578.000 kr. tilsammen. Det er det samme beløb som året før.

Derudover havde 13 ud af de nuværende 34 forsamlingshuse søgt om renoveringstilskud fra Forsamlingshuspuljen 2019, og på baggrund af forvaltningens gennemgang af ansøgninger, blev det anbefalet, at ansøgningerne imødekommes med de justeringer, som forvaltningen have anbefalet i henhold til tildelingskriterierne. Der blev således bevilget renoveringstilskud for et samlet beløb på 278.892 kr.

Ligeledes blev det anbefalet, at der bevilges aktivitetstilskud for 2018 for et samlet beløb på 220.000 kr.

Overskuddet på 25.208 kr. på budget 2019 kan bringes i spil i akutpuljen eller overføres til kommende års ansøgningsrunder.

Samtlige medlemmer af Forsamlingshusudvalget ønskede at genopstille, og de blev alle genvalg.

Du kan læse hele referatet her: Fællesmødet den 15. januar 2019 (pdf)