Spring navigation over

Landsbyudvalget anbefalede tilskud til 21 lokale projekter på årets sidste møde

04-12-2018

Medlemmerne i Skive Kommunes Landsbyudvalg anbefalede at bruge 1.094.950 kr. under Landsbypuljen og 637.718 kr. under Fundraisingpuljen til forskellige projekter rundt i kommunen

Landsbyudvalget holdte årets sidste møde torsdag den 29. november i Den Blå Diamant.

Ud af de mange spændende projekter som fik tildelt midler, stikker følgende projekter ud med hensyn til udviklingspotentialer i kommunen. Med ”udviklingspotentialer” menes specifikt projekternes evne til at understøtte Landdistriktspolitikkens fire indsatsområder: 1. understøttelse af det lokale udviklingsarbejde, 2. bosætning og markedsføring, 3. erhverv og lokale arbejdspladser og 4. offentlig service og infrastruktur. 

”Gartnerhuset ved Ørslev Kloster”, fordi det indgår som en del af helhedsplanen ”Genaktivering, revitalisering og formidling af Ørslev kloster og det omgivende kulturlandskab”, der vil renovere med respekt for historien, udnytte stedets potentialer bedre og sikre en sund driftsøkonomi i et af kommunens kulturelle fyrtårne. Planen har byggeudgifter for i alt 50,7 mio. kr. inkl. moms, hvoraf Gartnerhuset udgør ca. 3 mio. kr. Landsbyudvalget anbefaler, at ansøger bevilges 250.000 kr. fra Landsbypuljen til gennemførelse af projektet.

”Projekt STOL”, fordi det er et borger-, kunst- og designprojekt, der søger at aktivere og revitalisere kulturarven i Sallings møbelindustri, føre til nye mødesteder, kulturelle borgerinvolverende aktiviteter for alle aldre, iværksætteri og i bedes fald ny arbejdspladser på Fursundegnen. Landsbyudvalget anbefaler, at ansøger bevilges 100.000 kr. fra Landsbypuljen til gennemførelse af projektet. 

”Partnerskabsbevægelsen Fursund – fordi vi kan”, fordi det styrker hele Fursundegnen og tager fat på en række relevante temaer, der alle adresseres af pilotprojekter: bosætning, institutioner og foreninger, erhvervsudvikling og turisme i lokalsamfundet. Landsbyudvalget anbefaler, at ansøger bevilges 25.000 kr. fra Landsbypuljen til gennemførelse af projektet.

”Ålbæk Strandpark” (til dialog med Skive Kommune om lokalplan, udarbejdelse af skitser og visualiseringer og fundraising), fordi projektet overordnet skaber bedre sammenhæng mellem Ålbæk Strand, Limfjord Camping & Vandland samt sommerhusområdet Ålbækpark, og hermed udnytter synergierne og styrker stedets samlede potentiale. Stranden ligger desuden tæt ved det fredede Kås Hoved og samlet er der gode muligheder for, at stranden igen kan blive en af sallingboernes foretrukne. Landsbyudvalget anbefaler, at ansøger bevilges 95.000 kr. fra Fundraisingpuljen til gennemførelse af projektet. 

”Glyngøre Maritime Center” (til dækning af anden halvdel af fundraising til projektet), fordi projektet er et strategisk udviklingsprojekt. Ved fuld realisering vurderes projektet af ansøger, at kunne øge den nuværende turismeomsætning og bidrage positivt til bosætning i området. Landsbyudvalget anbefaler, at ansøger bevilges 195.000 kr. fra Fundraisingpuljen til gennemførelse af projektet. 

Der blev anbefalede midler fra Landsbypuljen til følgende projekter:

 • Gartnerhuset - Foreningen Ørslev Kloster - 250.000 kr.
 • Projekt STOL - Foreningen Rural Forum Network Denmark - 100.000 kr.
 • Modernisering og renovering af køkkenfunktionerne i Spøttrup Kulturhal - Spøttrup Kulturhal - 250.000 kr.
 • E-sport i Spøttrup Motion og Sport - Spøttrup Motion og Sport - 50.000 kr.
 • Etablering af badebro - Kybehus Grundejerforening - 125.000 kr.
 • Cyklisme på Fur - Fursund Turistforening - 69.650 kr.
 • Partnerskabsbevægelsen Fursund - fordi vi kan - Foreningen for Fursundegnen - 25.000 kr.
 • E-sport center i Nr. Søby - Nr. Søby IF - 47.500 kr.
 • Informationsskærme på Fursundegnen - Foreningen for Fursundegnen - 32.950 kr.
 • Lys i byskoven i Thorum - Thorum Gl. Købmandsgaard - 40.400 kr.
 • Friluftsliv og natur i anlægget i Hald - Hald Borgerforening - 36.650 kr.
 • Indkøb/indretning af container - Foreningen Rødding - æblets by i Salling - 25.000 kr.
 • Udendørs lys til Lihme Landsby - Lihme Borgerforening - 15.250 kr.
 • Telt m.v. til Sallingsund Hesteklubs arrangementer - Sallingsund Hesteklub - 14.750 kr.
 • Mølle- og gårdnisser i Åsted - Støtteforeningen for Middelalderborgen Østergaard - 12.800 kr.

Der blev anbefalede midler fra Fundraisingpuljen til følgende projekter:

 • Langskibsbro på sydsiden af Fur Havn - Fur Havneforening - 72.718 kr.
 • Fursund - fordi vi kan - Foreningen for Fursundegnen - 85.000 kr.
 • Landsbyens midtpunkt - Rødding Forsamlingshus - 95.000 kr.
 • Ålbæk Strandpark - Ålbæk Strandparks Venner - 95.000 kr.
 • Roslev Festplads - Roslev Borger-, Handels- og Håndværkerforening - 95.000 kr.
 • Glyngøre Maritime Center - Glyngøre Borger- og Erhvervsforening - 195.000 kr.

Du kan læse mere om alle ansøgningerne til mødet 29/11 på Skive Kommunes Politiker Web. 

Midlerne på 200.000 kr. til Fundraisingpuljen 2019 er allerede brugt, så evt. ansøgninger til fundraising og projektudvikling i 2019 må stiles til Landsbypuljen.

Næste ansøgningsfrist til Landsbypuljen er mandag den 28. januar 2019. Datoerne findes også på kommunes hjemmeside www.skive.dk/landsbyudvalget.

For yderligere kommentarer eller oplysninger se www.skive.dk/landsbyudvalget eller kontakt formand, Arne Bisgaard (tlf. 21 24 66 48) eller sekretariatet for Landsbyudvalget Peter E. Steens (tlf. 99 15 55 13)