Spring navigation over

Landsbyudvalget anbefalede tilskud til 7 lokale projekter på årets sidste møde i 2019

29-11-2019

Medlemmerne i Skive Kommunes Landsbyudvalg anbefalede at bruge 175.300 kr. under Landsbypuljen og 85.000 kr. under Fundraisingpuljen til forskellige projekter rundt i kommunen

Landsbyudvalget holdte møde torsdag den 28. november i Oddense Hallen, hvor en repræsentant fra styregruppen for den igangværende områdefornyelse, fortalte om gennemførte og aktuelle projekter i Oddense by og opland.

Blandt de seks ansøgninger til Landsbypuljen, bør særligt to fremhæves som gode eksempler, der på hver deres måde understøtter Landdistriktspolitikkens indsatsområder og tjener til inspiration for andre: 

”Lundø Æble- og Fugleliv”

På Lundø vil Lundø Forsamlingshus og Ø-råd etablere en lille planteskole, der i starten består af 10 æbletræer. Ved at have både gamle og nye sorter, der dyrkes økologisk, som er egnede til podning og hvorfra der kan høstes både sommer- og vinteræbler, er tanken at øge områdets biodiversitet. Træerne suppleres af fuglekasser, der er bygget i bæredygtigt træ og tilpasset specifikke arter, så eventuelle skadedyr holdes i ave uden brug af giftige sprøjtemidler.

Projektet er det første i Landsbypuljen, der har som erklæret mål at beskytte og fremme biodiversitet og som bonus giver flere muligheder for fællesskabsfremmende aktiviteter.

”Svanen Virksund”

Fiskekutteren ”Svanen” i Virksund, der længe har ligget på land og gået i forfald, skal nu restaureres, så den tager sig flot ud og kan være med til at fortælle historien om det bevaringsværdige kystfiskermiljø. Med tilskud fra bl.a. Landsbypuljen og brug af mange frivillige timer, vil Virksund Borgerforening afrense og male kutteren og give den nye master.

Desuden skal området omkring beddingshuset ryddes op, og belægningen fornys.

Projektet fremhæves for dets udnyttelse af stedbundne potentialer til fremme af turismen, den klare arbejdsdeling mellem flere aktører og de mange frivillige timer, der skal lægges i projektet, for at få det til at lykkes.

Der blev anbefalede midler fra Landsbypuljen til følgende projekter:

  • Markedsføring af Estvad og Rønbjerg - Estvad-Rønbjerg Borgerforening - 67.800 kr.
  • Pausebænke i Østsalling - Foreningen Østsallingklyngen - 30.000 kr.
  • Lundø Æble- og Fugleliv - Lundø Forsamlingshus - 27.500 kr.
  • Svanen Virksund - Virksund Borgerforening - 30.000 kr.
  • Mere lokalt friluftsliv i Nordfjends, Bøstrup - 10.000 kr.
  • Ny belysning i Virksund Egnsmuseum - Ivan Bertelsens Mindefond - 10.000 kr.

Der blev anbefalede midler fra Fundraisingpuljen til følgende projekt:

  • Ålbæk Strandpark - Foreningen Ålbæk Strandparks Venner - 85.000 kr.

Du kan læse mere om alle ansøgningerne fra mødet den 28. november på Skive Kommunes Politiker Web. 

Næste ansøgningsfrist til Landsbypuljen og Fundraisingpuljen er mandag den 27. januar 2020. Datoerne findes også på kommunes hjemmeside www.skive.dk/landsbyudvalget.

For yderligere kommentarer eller oplysninger se www.skive.dk/landsbyudvalget eller kontakt formand, Arne Bisgaard (tlf. 21 24 66 48) eller sekretariatet for Landsbyudvalget Peter E. Steens (tlf. 99 15 55 13)