Spring navigation over

Står I og mangler medfinansiering til jeres projekt i lokalområdet?

03-03-2020

Se her tre bud på puljer der er åbne for ansøgninger i foråret 2020

Ny mulighed for at ansøge kampagnen Underværker - ansøgningsfrist den 27. marts kl. 12.00

Med Realdanias kampagne Underværker inviteres alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe gode rammer for fællesskab og aktivitet, til at søge om økonomisk støtte til at føre gode og originale idéer ud i livet. Har man en ildsjæl i maven, er det nu man skal byde ind. Kampagnens næste ansøgningsfrist er fredag den 27. marts 2020 kl. 12.00.

Projektstøtten kan ansøges af alle, der arbejder frivilligt og engageret med at forbedre og udvikle lokalsamfundet gennem det byggede miljø – både i byer og på landet.

Realdania har i alt afsat 45 mio. kr. til ildsjæleprojekter, og forventer samlet at støtte mellem 60-80 store og små projekter i perioden 2018-2020.

Læs mere om kampagnen på www.underværker.dk, hvor du kan se de tidligere støttede projekter og finde mere viden og inspiration.

Kilde: www.underværker.dk

 

10 millioner kroner til grøn omstilling og bæredygtig udvikling i landdistrikterne – ansøgningsfrist den 3. april kl. 12.00

Landdistriktspuljen hos Erhvervsstyrelsen fremmer landdistriktsudvikling gennem støtte til projekter og udvalgte aktører. Landdistriktspuljen støtter tre typer projekter efter åbne ansøgningsrunder:

Det fremgår af anmærkningerne til Finanslovens § 08.35.09, at puljens formål er at støtte projekter, der kan fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne og de små øsamfund, eller som kan belyse landdistrikternes udviklingsvilkår og informere om udviklingsmulighederne i landdistrikterne.

Både foreninger, private, virksomheder, selvejende og offentlige institutioner samt kommuner og regioner kan opnå støtte fra puljen. 

I 2020 udbyder Landdistriktspuljen midler gennem to ansøgningsrunder.

Ansøgninger til Landdistriktspuljens første ansøgningsrunde skal være Erhvervsstyrelsen i hænde inden fredag den 3. april 2020 kl. 12.00.

Landdistriktspuljens næste ansøgningsrunde, hvor der vil blive udbudt midler til forsøgsprojekter og projekter på de små øer, vil have fokus på nærhed og styrkede lokalsamfund. Ansøgningsrunden forventes at blive meldt ud i juli 2020 med oplysninger om ansøgningsfrist m.v.

Kilde: www.livogland.dk/ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/landdistriktspuljen

 

Nu kan du søge midler fra Nordea-fonden – ansøgningsfrist den 1. maj og den 1. august

Nu er der midler til at drømme stort i alle små byer! Foreninger og organisationer i mindre danske byer kan søge op til 1 mio. kr. fra Nordea-fondens ’Her bor vi-pulje’ til det, der styrker fællesskabet i deres by. Måske en ny legeplads, et klubhus, en festival – eller noget helt fjerde. To ansøgningsrunder med frist den 1. maj og den 1. august 2020.

For at søge Her bor vi-puljen skal projektet have en stærk relation til et mindre dansk bysamfund med 200 – 5.000 indbyggere og indeholde aktiviteter, der foregår i eller ved byen.

Kilde: www.nordeafonden.dk/soeg-stoette-til-projekt/her-bor-vi-puljen