Skive Kommune tilbyder to puljer på landdistriktsområdet: Landsbypuljen og Fundraisingpuljen.

Landsbypuljen

Landsbypuljen er i 2019 på 2.253.000kr. I Landsbypuljen kan der søges til projekter, der fremmer landdistriktspolitikkens mål om, at landdistrikterne i Skive Kommune skal være gode steder at bo, leve, flytte til og drive virksomhed i, og at det skal ske med afsæt i lokalområdernes forskellige kvaliteter og potentialer.

Gennem årene har Landsbyudvalget taget flere principbeslutninger om, hvad man vil og ikke vil støtte.

Puljen støtter ikke: Mødeudgifter, julebelysning, midlertidige kunstinstallationer, renovering af idrætsfaciliteter, renovering af interiør og eksteriør i forsamlingshuse, toiletvogne, ølsmagningsarrangementer o.l., inventar til institutioner, private erhvervsvirksomheder, grundejerforeningers legepladser i parcelhusområder, ombygning af toiletter og badefaciliteter i selvejende institutioner, ordinære drifts- og anlægsopgaver i hallerne.

Men der kan være andre veje at gå, hvis I mangler penge til den type projekter. Så hører ansøgningen måske hjemme i en anden pulje end den søgte. Det kan også være, at et afslag skyldes, at udvalget må prioritere projekter med større udviklingspotentiale.

Klik i menuen for at se eksempler på, hvad puljen støtter og find inspiration til jeres næste projekt.

Fundraisingpuljen

Fundraisingpuljen er i 2019 på 202.150 kr., og kan søges til professionel fundraisingassistance og projektudvikling til projekter, der understøtter Landdistriktspolitikkens målsætninger.

Hvem kan søge

Puljerne kan søges af repræsentanter for almennyttige foreninger, der har virke i Skive Kommunes landdistrikter – dvs. uden for 7800.

Publiceret 07-02-2019