Spring navigation over

I Skive Kommune arbejder vi for, at landdistrikterne er gode steder at bo, leve, flytte til og drive virksomhed i. Vi er stolte af den diversitet, de potentialer og den virkelyst, der findes i landsbysamfundene. Den vigtigste drivkraft i landdistriktsudviklingen er de lokale ildsjæle. Det er ofte herfra, initiativet kommer og uden dem, vil der kun være begrænset forankring og lokalt ejerskab.

Formålet med denne side er dels at fremhæve landdistrikternes mange kvaliteter og dels at inspirere ildsjælene ved at vise eksempler på forskellige projekttyper, der har opnået tilskud fra Landsbypuljen og Fundraisingpuljen. Vi håber, at denne hjemmeside sammen med Facebook-siden ’Liv og udvikling i landdistrikterne – Skive Kommune’ kan bidrage til, at nye netværk bliver dannet, og at mulighederne for tilskud står tydeligere.

Link til Facebook-siden: "Liv og udvikling i landdistrikterne - Skive Kommune".