Spring navigation over

Landsbyudvalget anbefalede tilskud til 6 lokale projekter på udvalgets første telefonmøde

18-03-2020

Landsbyudvalget anbefalede at bruge 849.750 kr. under Landsbypuljen og 50.000 kr. under Fundraisingpuljen, på et historisk anderledes møde

Torsdag den 12. marts 2020 skulle Landsbyudvalget have afholdt møde i Hem og have hørt oplæg om den igangværende områdefornyelse. Men dagen forinden havde regeringen udstedt påbud om, at alle offentligt ansatte i ikke-kritiske funktioner, skulle sendes hjem i minimum 14 dage senest fra fredag, men også gerne øjeblikkeligt. 

Under de hastigt forandrende omstændigheder, var det ikke forsvarligt at fastholde og gennemføre et fysisk møde. Alternativet blev en telefonkonference, der forløb effektivt, med den nødvendige disciplin fra de deltagende. 

Udvalget uddelte 849.750 kr. fra Landsbypuljen til fem projekter, samt 50.000 kr. fra Fundraisingpuljen. Derudover blev der frigivet 98.750 kr. af bevillingen til Glyngøre Hallens projekt ’Et byrum på kanten’, til gennemførelse af tekniske undersøgelser af tagets bæreevne og skrænten. 

Som sædvanen tro, vil vi fremhæve et par projekter, der i særlig grad understøtter Landdistriktspolitikken og/eller tænker ud af boksen:

Padelbane ved Spøttrup Kulturhal

Ved Spøttrup Kulturhal skal etableres en såkaldt padelbane. Padel er en udendørs sport, der minder om en blanding af squash og tennis. Projektet fremhæves i denne sammenhæng, da der er tale om kommunens første padelbane. Med en placering ved hallen, vil den nye facilitet komme både borgere og sommerhusturister til gavn, og projektet understøtter således både bosætning og småturisme.

Glyngøre Hallen – Et byrum på kanten

Glyngøre Hallens projekt vedrørende deres udearealer – ’Et byrum på kanten’ – blev først bevilliget midler fra Landsbypuljen i 2017, men er ikke tidligere blevet omtalt her. Med fire delprojekter på og omkring hallen, ønsker man at tiltrække flere brugere og besøgende, åbne hallen og få hallen og hele den bydel bedre integreret i byens øvrige oplevelsesøkonomi. Dog er der mindre spektakulære, men ikke desto mindre helt nødvendige, undersøgelser, der skal gennemføres før der kan gås videre med projektet. Lykkes det for Glyngøre Hallen, vil det være et eksempel på en meget kreativ renovering og fornyelse af en traditionel idrætshals udeareal, der udnytter den gode placering og udsigt, til at blive en turistattraktion med egen berettigelse.

Der blev anbefalet midler fra Landsbypuljen til følgende projekter:

  • Etablering af padelbane i Spøttrup – 180.000 kr.
  • Landdistrikternes Fællesråds Årsmøde 2020 – 100.000 kr. 
  • Fremtiden for Glyngøre Vandpark – 79.250 kr. 
  • Udendørs opholdsarealer ved Sport & Event Center Jebjerg – 210.5000 kr. 
  • Etablering af legeplads i Dommerby (projekt- og budgetændring) – 280.000 kr. 

Til Glyngøre Hallens ’Et byrum på kanten’ blev frigivet 98.750 kr. af anlægsbevillingen på 400.000 kr. fra 2017 til gennemførsel af tekniske undersøgelser.

Der blev anbefalet midler fra Fundraisingpuljen til følgende projekt:

  • Nyt spejderhus i Roslev – 50.000 kr.

Du kan læse mere om ansøgningerne og øvrige punkter på udvalgets dagsorden på Skive Kommunes Politiker Web. 

Næste møde i Landsbyudvalget er den 3. juni 2020 med ansøgningsfrist til hhv. Landsbypuljen og Fundraisingpuljen mandag den 27. april 2020.

For yderligere kommentarer eller oplysninger se www.skive.dk/landsbyudvalget eller kontakt formand, Arne Bisgaard (tlf. 21 24 66 48) eller sekretariatet for Landsbyudvalget Peter E. Steens (tlf. 99 15 55 13)