Spring navigation over

Projektet "Vores Natur" uddeler puljemidler til lokale foreninger landet over

09-09-2019

Fra den 5. september til den 1. november 2019 kan lokale foreninger søge om puljemidler til igangsættelse af naturaktiviteter for alle i forbindelse med projektet "Vores Natur"

Formål

Partnerskabet bag Vores Natur ønsker at fremme de lokale foreningers mulighed for at skabe aktiviteter for befolkningen som led i projektet Vores Natur.

Et partnerskab mellem DR, Danske Naturhistoriske Museer, Friluftsrådet og Naturstyrelsen vil i 2020 sætte fokus på Danmarks natur og oplevelser i naturen gennem formidlingstiltag og konkrete aktiviteter. I den forbindelse er der oprettet en pulje finansieret af Nordea-fonden, AAGE V JENSEN NATURFOND, 15. Juni Fonden og Udlodningsmidler til Friluftsliv som skal støtte naturaktiviteter i tilknytning til den lokale natur.

Puljen har til formål at skabe aktiviteter, hvor foreninger formidler den lokale natur, samt skaber oplevelser og mulighed for at være aktiv i naturen.

Aktiviteterne skal foregå i perioden fra 1. april til og med 1. november 2020.

Hvilke projekter kan få tilskud?

Der kan søges om tilskud til foreningers aktiviteter inden for følgende temaer:

  • Naturstafetten - Aktiviteter der formidler den lokale natur og skaber mulighed for og inspirerer til at opleve den. F.eks. arrangementer for børn og unge i naturen i nærområdet.
  • Nat i naturen - Aktiviteter der giver mulighed for naturoplevelser om natten. F.eks. arrangementer med overnatning i det fri eller formidlingsture om natten.
  • Danmark under vandet - Aktiviteter der formidler naturen under vandoverfladen og/eller skaber mulighed for at prøve friluftsaktiviteter ved havet, søer, åer og vandløb.
  • Vild mad - Aktiviteter der formidler naturens råvarer og inviterer flere ud for at finde, fange og smage på naturen. F.eks. sanketure eller fælles madlavning med naturens råvarer.
  • Vild natur hvor du bor - Aktiviteter der skaber interesse for bolignær vild natur, herunder udvikling af vild bynatur. F.eks. såning af vilde planter i forbindelse med sportspladser, parker eller private arealer. Eller events, som gør opmærksom på den vilde natur, hvor du bor. 

Temaerne svarer til de såkaldte ”fyrtårnsprojekter” under projektet Vores Natur.

Puljen støtter aktiviteter, som på lokalt plan understøtter fyrtårnsprojekternes formål, og som så vidt muligt finder sted samtidigt med fyrtårnsprojekternes aktiviteter.

Hvem kan søge tilskud?

Puljen kan søges af almennyttige foreninger, organisationer og forbund.

 

Vil du vide mere så gå ind på følgende link: https://friluftsraadet.dk/vores-natur-puljen  

(Kilde: Friluftsrådet)